توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

سامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

انجمن علمي دانشجويي گياه پزشكي

pathogen.ssc.um.ac.ir


تاریخ انتشار سایت ۱۳۹۲/۰۲/۱۴