توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

سامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

مرکز پژوهشی تحقیقات کاربردی در محاسبات نرم و سیستم های هوشمند

carsis.um.ac.ir


تاریخ انتشار سایت ۲۰۱۲/۰۵/۲۷