توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

سامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهد
 
 

گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

ped.um.ac.ir


تاریخ انتشار سایت ۰۰۰۰/۰۰/۰۰