توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

آمار سایتها
 
 

Array
جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
زیرمجموعه تاریخ انتشار نوع سایت
241 zaer.um.ac.ir ستاد عمره و عتبات دانشجويي خراسان رضوي گوناگون 2014-11-02 Joomla! 2.5
242 ddc.ssc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي طراحي ديجيتال انجمن های علمی - دانشجویی 2014-11-02 Joomla! 2.5
243 faunairanica.um.ac.ir چك ليست گونه هاي جانوري مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 2014-11-08 Joomla! 2.5
244 engdept2.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات انگليسي گروههای آموزشی 2014-11-18 Joomla! 2.5
245 frenchdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فرانسه گروههای آموزشی 2014-11-18 Joomla! 2.5
246 farsidept2.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فارسي گروههای آموزشی 2014-11-19 Joomla! 2.5
247 arabicdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات عربي گروههای آموزشی 2014-11-19 Joomla! 2.5
248 russiandept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات روسي گروههای آموزشی 2014-11-19 Joomla! 2.5
249 geographydept.um.ac.ir گروه جغرافيا گروههای آموزشی 2014-11-19 Joomla! 2.5
250 tarikhnegar2.um.ac.ir گروه تاريخ گروههای آموزشی 2014-11-19 Joomla! 2.5
251 zabanshenasi2.um.ac.ir گروه زبانشناسي گروههای آموزشی 2014-11-19 Joomla! 2.5
252 socialsciences.um.ac.ir گروه علوم اجتماعي گروههای آموزشی 2014-11-19 Joomla! 2.5
253 vcs2.um.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت ها 2014-11-24 Joomla! 2.5
254 lightyear1394.um.ac.ir سال جهاني نور گوناگون 2014-12-06 Joomla! 2.5
255 visualarts.um.ac.ir كانون هنرهاي تجسمي دانشگاه فردوسي مشهد گوناگون 2014-12-06 Joomla! 2.5
256 theatre.um.ac.ir كانون تئاتر دانشگاه فردوسي گوناگون 2014-12-06 Joomla! 2.5
257 che2.um.ac.ir گروه مهندسي شيمي گروههای آموزشی 2014-12-06 Joomla! 2.5
258 rtw.um.ac.ir هفته پژوهش گوناگون 2014-12-14 Joomla! 2.5
259 reg2.um.ac.ir مدیریت آموزشی معاونت ها 2014-12-16 Joomla! 2.5
260 isa.um.ac.ir انجمن جامعه شناسي ايران گوناگون 2014-12-17 Joomla! 2.5