توجه: به دلیل عدم به روزرسانی، این سایت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ غیر فعال خواهد شد.

آمار سایتها
 
 

Array
جستجو:

مثال: 1393 یا 2014
زیرمجموعه تاریخ انتشار نوع سایت
81 lis.um.ac.ir گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروههای آموزشی 0000-00-00 Post Nuke
82 ped.um.ac.ir گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروههای آموزشی 0000-00-00 Post Nuke
83 psychology.um.ac.ir گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروههای آموزشی 0000-00-00 Post Nuke
84 quran-hadith.um.ac.ir گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروههای آموزشی 0000-00-00 Post Nuke
85 philosophy.um.ac.ir گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروههای آموزشی 0000-00-00 Post Nuke
86 faf.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی گوناگون 0000-00-00 Post Nuke
87 observatory.um.ac.ir پایگاه رصدخانه گوناگون 0000-00-00 Post Nuke
88 cadcamlab2.um.ac.ir آزمايشگاه CAD/CAM مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0393-05-18 Joomla! 2.5
89 nanotech.ssc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي بين رشته اي نانو انجمن های علمی - دانشجویی 0393-05-18 Joomla! 2.5
90 talent.um.ac.ir دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فردوسی معاونت ها 1391-11-02 Joomla! 2.5
91 ce.um.ac.ir گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی گروههای آموزشی 1392-02-14 Joomla! 2.5
92 nahad.um.ac.ir نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه فردوسي تشکل ها 1392-02-14 Joomla! 2.5
93 faf2.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی گوناگون 1392-02-14 Joomla! 2.5
94 pathogen.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي گياه پزشكي انجمن های علمی - دانشجویی 1392-02-14 Joomla! 2.5
95 ctpl.ic.um.ac.ir مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گوناگون 1392-02-25 Joomla! 2.5
96 hcin.um.ac.ir گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی گروههای آموزشی 1392-02-25 Joomla! 2.5
97 vpa.um.ac.ir معاونت اداری و مالی معاونت ها 1392-02-25 Joomla! 2.5
98 iccl.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد معاونت ها 1392-02-25 Joomla! 2.5
99 ddems.um.ac.ir Dependable Distributed Embedded Systems مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-06 Joomla! 2.5
100 mathstat.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي آمار انجمن های علمی - دانشجویی 1392-03-06 Joomla! 2.5