مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
181 college-epl.um.ac.ir دفتر اموزش های عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1395-11-23
182 iriin.um.ac.ir هماهنگ کننده ملی ارتباطات بین المللی ایران و هند 1395-11-04
183 sanad2.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد(سایت قدیمی) 1395-11-04
184 ptsc.um.ac.ir پژوهشکده زیارت و گردشگری 1395-11-04
185 math4all.um.ac.ir ترویج علوم ریاضی برای همه 1395-10-26
186 sp.um.ac.ir گروه مطالعات و برنامه ریزی 1395-10-25
187 college2.um.ac.ir کالج دانشگاه فردوسی مشهد 1395-10-12
188 ssc2.um.ac.ir شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی 1395-10-12
189 reman-lab.um.ac.ir آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر، مغناطیس و نانوتکنولژی 1395-10-12
190 vcs2.um.ac.ir مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه معاونت ها 1395-10-12
191 vcs.um.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت ها 1395-10-12
192 moj.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب 1395-10-01
193 vma.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و آنالیز مودال 1395-09-17
194 politics.um.ac.ir گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-09-17
195 fatiguelab.um.ac.ir آزمایشگاه مکانیک شکست و خستگی 1395-08-26
196 emc.um.ac.ir آزمایشکاه سازگاری الکترومغناطیسی و فناوری مدارهای ریزموج 1395-08-15
197 ne.um.ac.ir آزمایشگاه الکترونیک آلی و سلولهای خورشیدی ne 1395-08-15
198 vs.um.ac.ir معاونت دانشجویی معاونت ها 1395-08-15
199 ctpl.um.ac.ir مرکز بین المللی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-13
200 geoforall.um.ac.ir تفاهم نامه بین المللی Geo For All 1395-07-13